Bao hoạt dịch có ở loại khớp nào dưới đây

Câu hỏi: Bao hoạt dịch có ở loại khớp nào dưới đây

A. Khớp động

B. Khớp bất động

C. Khớp bán động

D. Tất cả các phương án đưa ra

Đáp án A. Bao hoạt dịch có ở khớp động.

Giải thích:

Bao hoạt dịch là các túi nhỏ chứa đầy các chất lỏng, nằm gần ở các đầu xương và khớp. Các túi chất lỏng này tạo ra một lớp đệm mỏng và hoạt động để giảm ma sát giữa các bề mặt mô mềm (chẳng hạn như gân, dây chằng, cơ, da) và xương khi vận động khớp.

Thông thường, một cơ thể khỏe mạnh có khoảng 140 bao hoạt dịch, phân bố ở các khớp động, hay còn gọi là khớp hoạt dịch. Khớp động là các khớp có thể di chuyển tự do trong cơ thể, chẳng hạn như khớp gối, khớp vai, khớp cổ tay hoặc các khớp ở chân.