Trang chủ / GDQP / Học viện nào dưới đây thuộc hệ thống trường công an nhân dân

Học viện nào dưới đây thuộc hệ thống trường công an nhân dân

Câu hỏi 1: Học viện nào dưới đây thuộc hệ thống trường công an nhân dân?

A. Học viện cảnh sát nhân dân

B. Học viện kĩ thuật quân sự

C. Học viện Chính trị

D. Học viện Hậu cần

Đáp án A. Học viện cảnh sát nhân dân.

Câu hỏi 2: Học viện nào dưới đây thuộc hệ thống trường công an nhân dân?

A. Học viện tình báo

B. Học viện phòng không – không quân

C. Học viện Lục quân

D. Học viện Hải quân

Đáp án A. Học viện tình báo.

Câu hỏi 3: Học viện nào dưới đây thuộc hệ thống trường công an nhân dân?

A. Học viện an ninh nhân dân

B. Học viện khoa học quân sự

C. Học viện Quân y

D. Học viện Biên phòng

Đáp án A. Học viện an ninh nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh

Câu hỏi: Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh A. 4 B. …