Trang chủ / Sinh học / Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên trái đất, cây có mạch dẫn và động vật đầu tiên chuyển lên sống trên cạn vào đại

Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên trái đất, cây có mạch dẫn và động vật đầu tiên chuyển lên sống trên cạn vào đại

Câu hỏi: Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên trái đất, cây có mạch dẫn và động vật đầu tiên di chuyển lên sống trên cạn vào thời gian nào?

A. Đại cổ sinh

B. Đại tân sinh

C. Đại trung sinh

D. Đại nguyên sinh

Đáp án A.

Cây có mạch và động vật đầu tiên di chuyển lên sống trên cạn vào đại Cổ sinh – Kỉ Silua.

Có thể bạn quan tâm

Nền quốc phòng và an ninh nước ta là

Câu hỏi: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là A. Nền quốc phòng …