Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết đất nước

Câu hỏi: Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết đất nước (Câu hỏi 3, Trang 5 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1)

Trả lời: Trong công cuộc đổi mới, kiến thiết đất nước học sinh cần có trách nhiệm cố gắng siêng năng học tập,ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn, để mai này trở thành những con người có thể xây dựng đất nước đưa nước ta theo kịp các nước trên toàn cầu sánh vai với các cường quốc năm châu.