Trang chủ / Đại học / Học phí Đại học Hà Nội 1 năm là bao nhiêu?

Học phí Đại học Hà Nội 1 năm là bao nhiêu?

Học phí Đại học Hà Nội 2021

Học phí Đại học Hà Nội chương trình cử nhân hệ chính quy khóa 2021 – 2025 dao động từ 73,9 – 133,3 triệu / khóa học. Đây là mức học phí của cả khóa học (04 năm), mức học phí này không thay đổi trong suốt quá trình học.

Học phí Đại học Hà Nội cao nhất là ngành Công nghệ thông tin CLC với 133,300,000đ / khóa học.

Stt Ngành học Tổng số tín chỉ Trong đó Tổng học phí chương trình đào tạo
Số TC đơn giá 480.000đ Số TC đơn giá 650.000đ Số TC đơn giá 770.000 Số TC đơn giá 940.000 Số TC đơn giá 1.300.000
1 Ngôn ngữ Anh 154 154 73,920,000
2 Ngôn ngữ Pháp 154 154 73,920,000
3 Ngôn ngữ Đức 154 154 73,920,000
4 Ngôn ngữ Nga 154 154 73,920,000
5 Ngôn ngữ Trung Quốc 154 154 73,920,000
6 Ngôn ngữ Nhật Bản 154 154 73,920,000
7 Ngôn ngữ Hàn Quốc 154 154 73,920,000
8 Ngôn ngữ Italia 154 154 73,920,000
9 Ngôn ngữ Tây Ban Nha 154 154 73,920,000
10 Ngôn ngữ Bồ Đào Nha 154 154 73,920,000
11 Truyền thông doanh nghiệp (tiếng Pháp) 154 154 73,920,000
12 Quản trị Kinh doanh (tiếng Anh) 149 76 73 83,930,000
13 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (tiếng Anh) 152 79 73 85,370,000
14 Tài chính Ngân hàng (tiếng Anh) 149 76 73 83,930,000
15 Kế toán (tiếng Anh) 149 76 73 83,930,000
16 Marketing (tiếng Anh) 148 75 73 83,450,000
17 Quốc tế học (tiếng Anh) 147 72 75 83,310,000
18 Công nghệ thông tin (tiếng Anh) 153 80 73 85,850,000
19 Truyền thông đa phương tiện (tiếng Anh) 151 75 76 85,400,000
20 Nghiên cứu phát triển 147 72 75 83,310,000
21 Ngôn ngữ Trung Quốc CLC 163 56 107 127,460,000
22 Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC 163 56 107 127,460,000
23 Ngôn ngữ Italia CLC 163 56 107 109,270,000
24 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành (tiếng Anh) CLC 152 79 73 132,820,000
25 Công nghệ thông tin CLC 153 80 73 133,300,000

Học phí Đại học Hà Nội bao tiền 1 tín chỉ?

Đơn giá 1 tín chỉ của Đại học Hà Nội chương trình cử nhân hệ chính quy khóa 2021 – 2025 có 5 mức:

– Mức 1: đơn giá 480.000đ/ tín chỉ

– Mức 2: đơn giá 650.000đ/ tín chỉ

– Mức 3: đơn giá 770.000/ tín chỉ

– Mức 4: đơn giá 940.000/ tín chỉ – ngành Ngôn ngữ Trung Quốc CLC (107 tín chỉ) và Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC (107 tín chỉ)

– Mức 5: đơn giá 1.300.000/ tín chỉ – ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành CLC (73 tín chỉ) và Công nghệ thông tin CLC (73 tín chỉ).

Học phí Đại học Hà Nội năm học 2020 – 2021

Các môn học cơ sở ngành, chuyên ngành, thực tập và khóa luận của các ngành đào tạo bằng tiếng Anh: 650,000đ/ tín chỉ. Các môn học còn lại: 480,000đ/tín chỉ.

Chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT: Các môn học khối kiến thức ngành và khối kiến thức chuyên ngành, thực tập và khóa luận tốt nghiệp của các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – CLC, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc – CLC: 940,000đ/tín chỉ; của ngành Ngôn ngữ Italia – CLC: 770,000đ/tín chỉ; của các ngành CNTT CLC, ngành QTDV DL & Lữ hành CLC: 1,300,000đ/tín chỉ.

Học phí các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định riêng.

Học phí Đại học Hà Nội năm 2019 – 2020

Học phí của sinh viên Đại học Hà Nội năm 2019 với tất cả các ngành ngôn ngữ là 480.000 đồng/tín chỉ. Tổng mức học phí mà một sinh viên cần đóng trong 4 năm học tại trường ước tính khoảng 72.500.000đ. Trong đó, ngành Trung Quốc và Hàn Quốc mức học phí sẽ cao hơn, dự kiến khoảng 33.000.000đ/năm.