Học phí Đại học Yersin Đà Lạt năm 2023 – 2024

Học phí Đại học Yersin Đà Lạt năm học 2023 – 2024

Đối với sinh viên đại học chính quy, tại Yersin, mỗi năm sẽ có 3 học kỳ. Đầu mỗi học kỳ, sinh viên sẽ đăng ký học phần (môn học); dựa trên số học phần của từng học kỳ đó sẽ quy ra số tín chỉ để đóng học phí tương ứng.

Tính trung bình, mức học phí trong một học kỳ khoảng: 9 – 10 triệu/học kỳ; đây là mức học phí khá cạnh tranh so với các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập khác.

Học phí Đại học Yersin Đà Lạt năm học 2022 – 2023

Dựa theo mức tăng học phí các năm trở lại đây. Dự kiến đơn giá học phí năm 2023 của Trường sẽ tăng 10% so với năm 2022. Tương ứng tăng từ 900.000 VNĐ đến 1.000.000 VNĐ cho một học kỳ đối với mỗi sinh viên.

  • Mức học phí Đại học Yersin Đà Lạt 2022 – 2023 trung bình khoảng 9.000.000 VNĐ – 10.000.000 VNĐ/học kỳ.
  • Riêng ngành Điều dưỡng, Kiến Trúc, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật ô tô khoảng 9.000.000 VNĐ – 10.500.000 VNĐ/học kỳ.
  • Ngành Dược học khoảng 10.000.000 VNĐ – 11.000.000 VNĐ/học kỳ.

Tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt, một năm học sẽ có 3 học kỳ. Vào đầu mỗi học kỳ, sinh viên sẽ đăng ký học phần cho mình. Số học phần này dựa trên số học phần của từng học kỳ đó. Và quy ra số tín chỉ để đóng học phí tương ứng.

Học phí Đại học Yersin Đà Lạt năm học 2021 – 2022

Một năm học tại Yersin bao gồm 3 học kỳ. Đầu mỗi học kỳ, sinh viên sẽ đăng ký học phần (môn học). Tổng số học phần sẽ được quy ra thành tín chỉ và học viên phải đóng mức học phí tương ứng với số lượng học phần mình đã đăng ký. Tính trung bình, mức học phí trong một học kỳ dao động trong khoảng 8 đến 8.500.000 VNĐ/học kỳ.