Học phí Đại học Thủ Dầu Một năm học 2022-2023

Học phí Đại học Thủ Dầu Một năm học 2022-2023

Mức thu học phí của trường Đại học Thủ Dầu Một hệ đại học năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

STT Khối ngành Hệ chính quy (đồng/tín chỉ) Hệ thường xuyên (đồng/tín chỉ) CTĐT giảng dạy bằng tiếng Anh (đồng/tín chỉ)
1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 625.000 937.500 875.000
2 Kinh doanh và quản lý, pháp luật 625.000 937.500 875.000
3 Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, môi trường và bảo vệ môi trường 600.000 900.000 840.000
4 Nghệ thuật 600.000 900.000 840.000
5 Khoa học tự nhiên 675.000 1.012.500 945.000
6 Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng 725.000 1.087.500 1.015.000
7 Các học phần Kiến thức chung 600.000 900.000  

Các ngành đào tạo của trường Đại học Thủ Dầu Một

Trường Đại học Thủ Dầu Một là Trường đại học công lập, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam , tiếp giáp TP.HCM , tọa lạc trên địa bàn tỉnh Bình Dương nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp bậc nhất cả nước. Năm 2022, trường tuyển sinh 5.500 chỉ tiêu hệ đại học chính quy.