Học phí Đại học Sài Gòn năm học 2023-2024

Học phí Đại học Sài Gòn năm học 2023-2024

Hiện tại, Đại học Sài Gòn vẫn chưa có thông tin cụ thể về mức học phí của từng ngành học cho năm học 2023 – 2024. Tuy nhiên, theo đề án tuyển sinh đại học 2023 chính thức, học phí Đại Học Sài Gòn sẽ dao động từ 14 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Trung bình sẽ khoảng từ 700.000 – 1.000.000 đồng/ Tín chỉ tùy theo chương trình đào tạo.

Học phí Đại học Sài Gòn năm học 2022-2023

Đề án tuyển sinh 2022 của Đại học Sài Gòn đã nêu rõ về các khoảng học phí cho sinh viên các ngành. Theo đó, các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên sẽ được hỗ trợ học phí, chi phí theo 116/2020/NĐ-CP. Học phí dự kiến của ngành Công nghệ Thông tin chất lượng cao vẫn giữ nguyên với mức ở năm học trước là 32.670.000 VNĐ/năm học. Với các ngành còn lại, trường thu học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Chi tiết học phí Đại học Sài Gòn năm học 2022-2023 như sau:

  • Quản lý giáo dục, các ngành sư phạm: 1.510.000 đồng/tháng
  • Thanh nhạc: 1.445.000 đồng/tháng
  • Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Luật, Kinh doanh quốc tế: 1.510.000 đồng/tháng
  • Toán ứng dụng; Công nghệ Kỹ thuật môi trường. Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điện; Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ Kỹ thuật điện tử, viễn thông; Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Kỹ thuật điện tử, viễn thông; Kỹ thuật phần mềm: 1.757.000 đồng/tháng
  • Tâm lý học, Khoa học Thư viện Thông tin – thư viện; Du lịch; Việt Nam học; Quốc tế học; Ngôn ngữ Anh: 1.575.000 đồng/tháng
  • Ngành công nghệ thông tin CLC: 3.267.000 đồng/tháng

Học phí Đại học Sài Gòn năm học 2021-2022

Theo đề án tuyển sinh 2021 của trường Đại học Sài Gòn, các ngành đào tạo giáo viên được miễn học phí (riêng ngành Quản lý giáo dục không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên). Học phí dự kiến của ngành Công nghệ thông tin hệ chất lượng cao là 32.670.000 VNĐ/năm học. Học phí các ngành khác thực hiện theo Nghị định 86/2015 của Thủ tướng chính phủ, dự kiến 6.606.000 VNĐ/năm học.

Học phí Đại học Sài Gòn năm học 2020-2021

Trong Đề án tuyển sinh năm 2020, trường Đại học Sài Gòn có đưa ra thông tin định hướng về mức học phí như sau:

  • Các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên được miễn học phí. Lưu ý: Ngành Quản lý giáo dục không thuộc nhóm ngành này.
  • Học phí dự kiến của ngành Công nghệ thông tin Chất lượng cao là 29.700.000 VNĐ/năm.
  • Mức học phí của các ngành còn lại sẽ thực hiện theo Nghị định 86/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế quản lý học phí của các cơ sở giáo dục quốc dân. Edu2Review đã có một bài viết chi tiết về nội dung Nghị định và học phí các trường đại học công lập, bạn đọc có thể tham khảo thêm.