Học phí Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2023-2024

Học phí Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2023-2024

Học phí dưới đây là học phí năm học 2023 được áp dụng cho sinh viên, học viên mới, nhập học các chương trình đại học và sau đại học tại HIU trong năm 2023. Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong mỗi học kỳ và sẽ được điều chỉnh theo từng học kỳ trong suốt toàn khóa của sinh viên.

Học phí trung bình 1 năm của các ngành như sau:

Nhìn chung mặt bằng chung của học phí đại học Quốc tế Hồng Bàng ở mức cao so với các trường đại học khác. Do đó phụ huynh học sinh có ý định đeo đuổi về ngôi trường này cần nắm rõ về mức học phí theo từng kỳ dưới đây để sẵn sàng tài chính tốt nhất theo học tại đây.

Học phí Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2022-2023

Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong mỗi học kỳ và sẽ được giữ ổn định trong suốt toàn khóa học của sinh viên. Học phí trung bình 1 học kỳ (1 năm trường có 2 học kỳ) của các ngành như sau:

Chương trình cử nhân

Stt Ngành Học phí
1 Ngành Răng Hàm Mặt 105 triệu đồng/học kỳ
2 Ngành Y Đa khoa 105 triệu đồng/học kỳ
3 Ngành Dược học 30 triệu đồng/học kỳ
4 Các ngành khác 27,5 triệu đồng/học kỳ

Chương trình Tiếng Anh

Stt Ngành Học phí
1 Ngành Răng Hàm Mặt 125 triệu đồng/học kỳ
2 Ngành Y Đa khoa 125 triệu đồng/học kỳ
4 Các ngành khác 46,5 triệu đồng/học kỳ

Chương trình Franchise (4+0): 75 triệu đồng/học kỳ.

Sinh viên Đại học Quốc tế Hồng Bàng học tại cơ sở nào?

Sinh viên các ngành thuộc Khối Sức khỏe:

  • Sinh viên năm thứ Nhất và năm thứ Hai các ngành thuộc Khối Sức khỏe sẽ học tại cơ sở 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM (trừ 4-5 học phần đặc thù sẽ được học ở cơ sở 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM).
  • Sinh viên các năm còn lại sẽ học tập trung tại cơ sở: 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM.

Sinh viên các ngành ngoài Khối Sức khỏe:

  • Sinh viên sẽ học tập trung tại cơ sở: 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.