Học phí Đại học Y dược Cần Thơ 1 năm là bao nhiêu?

Học phí Đại học Y dược Cần Thơ năm 2022-2023

Dự kiến mức học phí đại học năm học 2022-2023 như sau:

TT Ngành học Học phí năm học
1 Y khoa 44.100.000
2 Răng hàm mặt
3 Dược học
4 Y học cổ truyền 39.200.000
5 Y học dự phòng
6 Điều dưỡng 34.300.000
7 Kỹ thuật Xét nghiệm y học
8 Hộ sinh 29.400.000
9 Kỹ thuật Hình ảnh y học
10 Y tế công cộng

Học phí Đại học Y dược Cần Thơ năm 2021-2022

Học phí năm 2021 của tất cả các ngành của trường dự kiến khoảng 24,6 triệu đồng/ sinh viên/ năm học. Dự kiến không thay đổi do ảnh hưởng của dịch Covid – 19.

Học phí Đại học Y dược Cần Thơ năm 2020-2021

Mức học phí bình quân tối đa theo Quyết định 455/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của chương trình đại trà là 19,2 triệu VNĐ/năm.