Học phí Đại học Gia Định năm 2022-2023

Học phí Đại học Gia Định năm 2022-2023

Học phí Đại học Gia Định năm 2022-2023 cụ thể như sau:

  • Chương trình đại trà: ~ 12.500.000 VNĐ / sinh viên / học kỳ
  • Chương trình tài năng: ~ 25.000.000 VNĐ / sinh viên / học kỳ

Mức học phí này được nhà trường cam kết sẽ giữ ổn định mức học phí như trên trong suốt 4 năm học.

Dựa trên mức tăng của năm học 2022-2023, dự kiến mức thu năm học 2023 sẽ dao động trong khoảng 13.750.000 VNĐ/sinh viên/học kỳ (chương trình đại trà); và 27.500.000 VNĐ/sinh viên/học kỳ Mức thu này tăng 10%, đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Học phí Đại học Gia Định năm 2021-2022

Năm 2021-2022, trước tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn ra phức tạp. Trường đại học Gia Định đã đề ra mức học phí là: 11.000.000 VNĐ/ kỳ học đối với mỗi sinh viên. Mức học phí này hoàn toàn sẽ không thay đổi trong suốt 4 năm học.

Ngoài ra, sinh viên theo học tại Đại học Gia Định sẽ được 100% giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó trường cũng đề ra những chính sách học bổng hấp dẫn.

Học phí Đại học Gia Định năm 2020-2021

Năm 2020-2021, Đại học Gia Định đã đề ra mức học phí là: 11.000.000 VNĐ/ kỳ học đối với mỗi sinh viên. Mức học phí này hoàn toàn sẽ không thay đổi trong suốt 4 năm học.

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Năm 2022, trường có 03 phương thức xét tuyển sau:

Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp THPT:

– Đối với các ngành thuộc Chương trình Đại trà: tổng điểm tổ hợp các môn xét tuyển đạt từ 15 điểm.

– Đối với các ngành thuộc Chương trình Tài năng: tổng điểm tổ hợp các môn xét tuyển đạt từ 18 điểm.

Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia TP.HCM:

– Đối với các ngành thuộc Chương trình Đại trà: tổng điểm bài thi đạt từ 600 điểm.

– Đối với các ngành thuộc Chương trình Tài năng: tổng điểm bài thi đạt từ 700 điểm.

Xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT.