Học phí Đại học Bách khoa TP.HCM 1 năm là bao nhiêu?

Học phí Đại học Bách khoa TP.HCM năm 2022-2023

Theo thông tin chính thức được công bố trên website của Trường, Học phí Đại học Bách khoa TP.HCM năm 2022 – 2023 như sau:

Nội dung Năm học 2022 – 2023 Năm học 2023 – 2024 Năm học 2024 – 2025 Năm học 2025 – 2026
Học phí trung bình dự kiến

(chương trình chính quy đại trà)

27.500 30.000 32.500 35.000
Học phí trung bình dự kiến

(chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao)

72.000 80.000 80.000 80.000
Học phí trung bình dự kiến

(Chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật)

55.000 60.000 60.000 60.000

Học phí được tính theo tính chỉ, tùy vào số lượng tín chỉ mà học viên đăng ký theo từng học kỳ.

Học phí Đại học Bách khoa TPHCM năm 2021-2022

Năm 2021 – 2022, mức học phí của Đại học Bách khoa TP.HCM như sau:

Ngành đào tạo Học phí
Chương trình Chất lượng cao, tiên tiến Trường ĐHBK (VNĐ/học kỳ) Trường đối tác (VNĐ/năm)
Khoa học Máy tính 33.000.000
Kỹ thuật Máy tính
Kỹ thuật Điện – Điện tử
Kỹ thuật Cơ khí
Kỹ thuật Cơ điện tử
Kỹ thuật Cơ điện tử – Chuyên ngành Kỹ thuật Robot
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
Kỹ thuật Ôtô
Kỹ thuật Hàng không
Vật lý Kỹ thuật – Chuyên ngành Kỹ thuật Y Sinh
Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
Kỹ thuật Dầu khí
Kỹ thuật Hóa học
Công nghệ Thực phẩm
Quản lý Tài nguyên & Môi trường; Kỹ thuật Môi trường
Quản lý Công nghiệp
Kiến trúc
Chương trình Chất lượng cao Tăng cường tiếng Nhật
Khoa học Máy tính 25.000.000
Cơ Kỹ thuật
Chương trình Tăng cường tiếng Nhật
Kỹ thuật Điện – Điện tử 25.000.000 112.000.000
Chương trình Chuyển tiếp Quốc tế
Khoa học Máy tính 33.000.000 600.000.000 – 828.000.000
Kỹ thuật Máy tính 706.000.000 – 800.000.000
Kỹ thuật Điện – Điện tử
Kỹ thuật Cơ Điện tử 828.000.000
Kỹ thuật Xây dựng 656.000.000 – 828.000.000
Kỹ thuật Dầu khí 789.000.000
Kỹ thuật Hóa học 789.000.000 – 800.000.000
Công nghệ Thực phẩm 557.000.000
Quản lý Tài nguyên & Môi trường; Kỹ thuật Môi trường 656.000.000
Quản lý Công nghiệp 789.000.000
Chương trình Pre–University

(3 tháng, trang bị Kỹ năng mềm, tiếng Anh, Kỹ năng Xã hội, Giáo dục Thể chất)

28.600.000

Học phí Đại học Bách khoa TPHCM năm 2020-2021

Học phí của trường được tính theo tín chỉ tùy theo số môn học sinh viên đăng ký. Học phí trung bình mỗi tháng học của chương trình chính quy đại trà được thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Học phí trung bình mỗi tháng học của chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao được thực hiện theo Quyết định số 1640/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 28/08/2014 của Đại học Quốc gia TPHCM.

Nội dung Năm học 2020 – 2021
Học phí trung bình dự kiến (chương trình chính quy đại trà) 1.170.000 VNĐ/tháng
Học phí trung bình dự kiến (chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao) 6.000.000 VNĐ/tháng