Học phí Đại học Kinh tế TPHCM năm 2021-2022

Học phí Đại học Kinh tế TPHCM năm 2021-2022

Học phí chương trình chuẩn

Năm 1
(2021 – 2022)
Năm 2
(2022 – 2023)
Năm 3
(2023 – 2024)
Năm 4
(2024 – 2025)
715.000 đ/tín chỉ
(khoảng 22.5 triệu/năm)
785.000 đ/tín chỉ
(khoảng 24.8 triệu/năm)
863.500 đ/tín chỉ
(khoảng 27.2 triệu/năm)
950.000 đ/tín chỉ
(khoảng 29.9 triệu/năm)

Học phí chương trình cử nhân chất lượng cao

TT Ngành/chuyên ngành Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Việt Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Anh Học phí học kỳ 1
1 Kinh tế đầu tư 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 15.220.000 đ
2 Thẩm định giá và Quản trị tài sản 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 15.220.000 đ
3 Quản trị 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 15.220.000 đ
4 Quản trị (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 20.484.000 đ
5 Kinh doanh quốc tế 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ 18.420.000 đ
6 Kinh doanh quốc tế (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ 24.804.000 đ
7 Ngoại thương 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ
8 Ngoại thương (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ 24.804.000 đ
9 Tài chính 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 15.220.000 đ
10 Tài chính (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 20.484.000 đ
11 Ngân hàng 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 15.220.000 đ
12 Ngân hàng (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 20.484.000 đ
13 Kế toán doanh nghiệp 1.065.000 đ/tín chỉ 1.491.000 đ/tín chỉ 17.220.000 đ
14 Kế toán doanh nghiệp (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 1.065.000 đ/tín chỉ 1.491.000 đ/tín chỉ 23.184.000 đ
15 Kiểm toán 1.065.000 đ/tín chỉ 1.491.000 đ/tín chỉ 17.220.000 đ
16 Kinh doanh thương mại 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ 18.420.000 đ
17 Marketing 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ 19.788.000 đ
18 Luật kinh doanh 1.065.000 đ/tín chỉ 1.491.000 đ/tín chỉ 16.155.000 đ

Học phí chương trình cử nhân tài năng

Ngành Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Việt Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Anh
Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Marketing; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán 940.000 đ/tín chỉ 1.685.000 đ/tín chỉ

Học phí Đại học Kinh tế TPHCM năm 2020-2021

Học phí năm học 2020-2021 của chương trình đại trà bình quân là 20,5 triệu đồng/năm học (học phí có thể tăng mỗi năm là 10% theo quy định của chính phủ). Chương trình cử nhân chất lượng cao bình quân từ 32 – 40 triệu đồng/năm học (tùy theo chương trình đào tạo). Chương trình cử nhân tài năng bình quân khoảng 50 triệu đồng/năm học.

Nếu học chương trình đại trà ở Phân hiệu của trường ĐH Kinh tế TP.HCM tại Vĩnh Long thì mức học phí thấp hơn một chút. Năm 2020, lần đầu tiên trường tổ chức đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long, mức học phí chỉ bằng 80% so với học tại TPHCM.

Học phí Đại học Kinh tế TPHCM năm 2019-2020

Học phí năm học 2019-2020 của chương trình đại trà là 585.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 18,5 triệu đồng/ năm học. Chương trình cử nhân chất lượng cao bình quân từ 32 – 40 triệu đồng/năm học (tùy theo chương trình đào tạo). Học phí chương trình chất lượng cao cụ thể như sau:

 • Ngành Thẩm định giá: 32 triệu đồng/ năm học
 • Ngành Quản trị: 32 triệu đồng/ năm học
 • Ngành Quản trị (Dạy bằng Tiếng Anh): 40 triệu đồng/ năm học
 • Ngành Kinh doanh quốc tế: 36,5 triệu đồng/ năm học
 • Ngành Kinh doanh Quốc tế (Dạy bằng Tiếng Anh): 40 triệu đồng/ năm học
 • Ngành Tài chính: 32 triệu đồng/ năm học
 • Ngành Tài chính (Dạy bằng Tiếng Anh): 40 triệu đồng/ năm học
 • Ngành Ngân hàng: 32 triệu đồng/ năm học
 • Ngân hàng (giảng dạy bằng Tiếng Anh): 40 triệu đồng/ năm học
 • Ngoại thương: 36,5 triệu đồng/ năm học
 • Ngoại thương (giảng dạy bằng Tiếng Anh): 40 triệu đồng/ năm học
 • Ngành Kiểm toán: 35 triệu đồng/ năm học
 • Ngành Kinh doanh thương mại: 36,5 triệu đồng/ năm học
 • Marketing: 36,5 triệu đồng/ năm học
 • Ngành Luật Kinh doanh: 36 triệu đồng/ năm học