Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2021-2022

Học phí Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2021-2022

Học phí đối với khoá nhập học năm 2021 (K66), học phí của năm học 2021-2022 dự kiến như sau:

  • Chương trình Đào tạo chuẩn (~ 22-28tr/năm)
  • Chương trình ELiTECH (~ 40-45tr/năm)
  • Các chương trình, học phí ~ 50-60tr/năm: Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IT-E10, IT-E10x), Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14, EM-E14x)
  • Chương trình Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế ~ 45-50tr/năm
  • Chương trình Đào tạo quốc tế (~ 55-65tr/năm), Chương trình TROY (học 3kỳ/năm) (~ 80tr/năm)

Ghi chú: Lộ trình tăng học phí từ 2020 đến 2025: mức tăng trung bình khoảng 8%/năm học và không vượt quá mức 10%/năm học đối với từng chương trình đang triển khai đào tạo để phù hợp lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo vào học phí đến năm 2025.

Học phí Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2020-2021

  • Chương trình đào tạo chuẩn sẽ có mức học phí trong khoảng 17-25 triệu đồng/năm
  • Học phí cương trình tiên tiến bằng 1,3-1,5 lần chương trình chuẩn cùng ngành. Mức học phí quy định đối với chương trình tiên tiến về Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (IT-E10) trong khoảng từ 45-50 triệu đồng/năm
  • Chương trình đào tạo quốc tế có mức học phí từ 25-30 triệu đồng/học kỳ tùy theo từng chương trình
  • Ngành đào tạo FL2 (Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế) có mức học phí khoảng 40 – 45 triệu đồng/năm