Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023-2024

Học phí Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2023-2024

Học phí đại học Bách Khoa Hà Nội (học phí HUST) năm học 2023 – 2024 sẽ có mức đóng giao động từ 22,000,000 đồng đến 28,000,000 đồng/ năm (tùy theo từng nhóm ngành và chương trình đào tạo). Mức học phí này năm trong lộ trình học phí giai đoạn 2020 đến 2025 với mức tăng trung bình khoảng 8%/ năm học đối với từng chương trình đào tạo.

Học phí Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2022-2023

Học phí trường Bách Khoa Hà Nội chi tiết từng ngành đối với khóa nhập học năm 2022 – 2023 theo từng chương trình đào tạo như sau:

STT Chương trình Mức học phí
1 Chương trình Đào tạo chuẩn 22.000.000 – 28.000.000 VNĐ/năm
2 Chương trình ELiTECH 40.000.000 – 45.000.000VNĐ/năm
3 Chương trình Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IT-E10, IT-E10x) 50.000.000 – 60.000.000VNĐ/năm
4 Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14, EM-E14x) 50.000.000 – 60.000.000VNĐ/năm
5 Chương trình Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế 45.0000.000 – 50.000.000VNĐ/năm
6 Chương trình Đào tạo quốc tế 55.0000.000 – 65.000.000VNĐ/năm
7 Chương trình TROY (học 3kỳ/năm) 80.000.000VNĐ/năm

Học phí Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2021-2022

Học phí đối với khoá nhập học năm 2021 (K66), học phí của năm học 2021-2022 dự kiến như sau:

  • Chương trình Đào tạo chuẩn (~ 22-28tr/năm)
  • Chương trình ELiTECH (~ 40-45tr/năm)
  • Các chương trình, học phí ~ 50-60tr/năm: Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IT-E10, IT-E10x), Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14, EM-E14x)
  • Chương trình Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế ~ 45-50tr/năm
  • Chương trình Đào tạo quốc tế (~ 55-65tr/năm), Chương trình TROY (học 3kỳ/năm) (~ 80tr/năm)

Ghi chú: Lộ trình tăng học phí từ 2020 đến 2025: mức tăng trung bình khoảng 8%/năm học và không vượt quá mức 10%/năm học đối với từng chương trình đang triển khai đào tạo để phù hợp lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo vào học phí đến năm 2025.

Học phí Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2020-2021

  • Chương trình đào tạo chuẩn sẽ có mức học phí trong khoảng 17-25 triệu đồng/năm
  • Học phí cương trình tiên tiến bằng 1,3-1,5 lần chương trình chuẩn cùng ngành. Mức học phí quy định đối với chương trình tiên tiến về Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (IT-E10) trong khoảng từ 45-50 triệu đồng/năm
  • Chương trình đào tạo quốc tế có mức học phí từ 25-30 triệu đồng/học kỳ tùy theo từng chương trình
  • Ngành đào tạo FL2 (Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế) có mức học phí khoảng 40 – 45 triệu đồng/năm

Học phí Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2019-2020

Hệ đại trà, đại học chính quy

– Ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật ôtô, Kỹ thuật thực phẩm, Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ (FL1), nhóm ngành Kinh tế – Quản lý: 360.000 đồng/TCHP (năm 2018-2019), 400.000 đồng/TCHP (năm 2019-2020).

– Ngành Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển – tự động hóa, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Công nghệ thông tin: 400.000 đồng/TCHP (năm 2018-2019), 440.000 đồng/TCHP (năm 2019-2020).

– Ngành Kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật hạt nhân, Kỹ thuật dệt, Vật lý kỹ thuật, Công nghệ may, Sư phạm kỹ thuật: 300.000 đồng/TCHP (năm 2018-2019), 340.000 đồng/TCHP (năm 2019-2020).

– Ngành Toán tin, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật hóa học, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật hàng không, Hóa học, Kỹ thuật in, Kỹ thuật tàu thủy, Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật sinh học, Kỹ thuật môi trường: 340.000 đồng/TCHP (năm 2018-2019), 380.000 đồng/TCHP (năm 2019-2020).

Chương trình ELITECH

– Chương trình tiên tiến Khoa học và kỹ thuật vật liệu: 440.000 đồng/TCHP (năm 2018-2019), 480.000 đồng/TCHP (năm 2019-2020).

– Chương trình tiên tiến Cơ điện tử, Điều khiển – tự động hóa và hệ thống điện, Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật ô tô, Điện tử – viễn thông, Chương trình Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế IPE (FL2): 480.000 đồng/TCHP (năm 2018-2019), 540.000 đồng/TCHP (năm 2019-2020).

– Các chương trình Đào tạo tài năng và Kỹ sư chất lượng cao PFIEV: 400.000 đồng/TCHP (năm 2018-2019), 440.000 đồng/TCHP (năm 2019-2020).

– Công nghệ thông tin Việt – Nhật, Chương trình ICT: 540.000 đồng/TCHP (năm 2018-2019), 600.000 đồng/TCHP (năm 2019-2020).