Hoạt động du lịch biển của các tỉnh phía Nam có thể diễn ra quanh năm vì

Câu hỏi: Hoạt động du lịch biển của các tỉnh phía Nam có thể diễn ra quanh năm vì

A. Giá cả hợp lý.

B. Nhiều bãi biển đẹp.

C. Không có mùa đông lạnh.

D. Cơ sở lưu trú tốt.

Đáp án C.

Do vị trí không chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc -> không có mùa đông lạnh nên hoạt động du lịch biển của các tỉnh phía Nam có thể diễn ra quanh năm.