Hình thức tuyển chọn quan lại của nhà Lý có điểm gì mới so với các triều đại trước

Câu hỏi: Hình thức tuyển chọn quan lại của nhà Lý có điểm gì mới so với các triều đại trước

A. Khoa cử

B. Bảo cử

C. Tiến cử

D. Nhiệm tự

Đáp án A.

Thời nhà Lý đã xuất hiện thêm một hình thức tuyển chọn quan lại mới là bằng con đường khoa cử. Năm 1075 khoa thi đầu tiên được mở để tuyển chọn quan lại. Các triều đại trước đây có 3 hình thức tuyển chọn quan lại là nhiệm tự, tiến cử và bảo cử.