Hiện vật tiêu biểu cho tài năng và kỹ thuật tinh xảo của nghề đúc đồng của người Việt xưa là gì

Câu hỏi: Hiện vật tiêu biểu cho tài năng và kỹ thuật tinh xảo của nghề đúc đồng của người Việt xưa là gì

A. các loại vũ khí bằng đồng.

B. các loại công cụ sản xuất bằng đồng.

C. trống đồng, thạp đồng.

D. cả A và B.

Đáp án C.

Hiện vật tiêu biểu cho tài năng và kĩ thuật tinh xảo trong nghề đúc đồng của người Việt cổ là trống đồng, thạp đồng (SGK Lịch sử 6 – trang 65).