Thời gian khô hạn kéo dài nhất ở các tỉnh nào sau đây

Câu hỏi: Thời gian khô hạn kéo dài nhất ở các tỉnh nào sau đây

A. Huyện Mường Xén tỉnh Nghệ An
B. Quảng Bình và Quảng Trị
C. Ninh Thuận và Bình Thuận
D. Sơn La và Lai Châu

Đáp án C.

Thời gian khô hạn kéo dài nhất tập trung ở các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.