Trang chủ / Vật lý / Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng ánh sáng giải phóng các êlectron liên kết để cho chúng trở thành các êlectron dẫn đồng thời tạo ra các lỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện. Hiện tượng quang điện trong được ứng dụng trong quang điện trở và pin quang điện.

Câu hỏi 1: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

A. giải phóng êlectron khỏi liên kết trong chất bán dẫn khi bị chiếu bởi ánh sáng thích hợp.

B. bứt êletrôn khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng.

C. giải phóng êlectron khỏi kim loại bằng cách nung nóng đến nhiệt độ thích hợp.

D. giải phóng êlectron ra khỏi một chất bằng cách bắn phá ion.

Đáp án A: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng giải phóng êlectron khỏi liên kết trong chất bán dẫn khi bị chiếu bởi ánh sáng thích hợp.

Câu hỏi 2: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

A. bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp.

B. electron liên kết được giải phóng thành êlectron dẫn khi chất bán dẫn được chiếu bằng bức xạ thích hợp.

C. êlectron bị bắn ra khỏi kim loại khi kim loại bị đốt nóng.

D. điện trở của vật dẫn kim loại tăng lên khi chiếu ánh sáng vào kim loại.

Đáp án B: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng êlectron liên kết được giải phóng thành êlectron dẫn khi chất bán dẫn được chiếu bằng bức xạ thích hợp.

Câu hỏi 3: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

A. ánh sáng làm bật các êlectron ra khỏi bề mặt kim loại.

B. êlectron chuyển động nhiệt mạnh hơn khi kim loại bị chiếu sáng.

C. tạo thành các êlectron dẫn và lỗ trống trong chất bán dẫn do tác động của ánh sáng có bước sóng thích hợp

D. êlectron bị bứt ra khỏi một khối chất khi khối chất bị nung nóng.

Đáp án C: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng tạo thành các êlectron dẫn và lỗ trống trong chất bán dẫn do tác động của ánh sáng có bước sóng thích hợp.