Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng

Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng quang điện trong đó vật liệu trở nên dẫn điện hơn do sự hấp thụ bức xạ điện từ như ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia cực tím hoặc bức xạ gamma.

Theo hiệu ứng quang điện khi photon được hấp thụ bởi một vật liệu như chất bán dẫn, số lượng êlectron tự do và lỗ trống điện tử tăng lên, dẫn đến làm tăng tính dẫn điện của nó.

Câu hỏi 1: Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng

A. Sự truyền sóng ánh sáng bằng sợi cáp quang.

B. Hiện tượng giảm điện trở của chất bán dẫn khi chiếu vào nó ánh sáng có bước sóng thích hợp.

C. Hiện tượng một chất bị nóng lên khi bị ánh sáng chiếu vào.

D. Hiện tượng một chất phát quang khi được chiếu chùm êlectron.

Đáp án B: Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm điện trở của chất bán dẫn khi chiếu vào nó ánh sáng có bước sóng thích hợp.

Câu hỏi 2: Phát biểu nào dưới đây về hiện tượng quang dẫn là sai?

A. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng điện trở suất tăng mạnh khi được chiếu sáng.

B. Bước sóng giới hạn trong hiện tượng quang dẫn thường lớn hơn so với trong hiện tượng quang điện.

C. Quang dẫn là hiện tượng ánh sáng làm giảm điện trở suất của chất bán dẫn.

D. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng xuất hiện thêm nhiều phần tử mang điện là êlectron và lỗ trống trong khối bán dẫn.

Đáp án A là phát biểu sai về hiện tượng quang dẫn vì hiện tượng quang dẫn là hiện tượng điện trở suất giảm mạnh khi chất bán dẫn được chiếu sáng chứ không phải điện trở suất tăng mạnh.