Trang chủ / Địa lý / Hiện tượng đất đai bị xói mòn trơ sỏi đá là do các hoạt động sản xuất nào của con người gây nên

Hiện tượng đất đai bị xói mòn trơ sỏi đá là do các hoạt động sản xuất nào của con người gây nên

Câu hỏi: Hiện tượng đất đai bị xói mòn trơ sỏi đá là do các hoạt động sản xuất nào của con người gây nên

A. Phá rừng đầu nguồn

B. Khí hậu biến đổi

C. Khai thác khoáng sản

D. Ngăn đập làm thủy điện

Đáp án A.

Hiện tượng đất đai bị xói mòn trơ sỏi đá là do hoạt động phá rừng đầu nguồn của con người gây nên.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …