Trang chủ / Lịch sử / Các vua nhà Lý sùng bái tôn giáo nào nhất

Các vua nhà Lý sùng bái tôn giáo nào nhất

Câu hỏi: Các vua nhà Lý sùng bái tôn giáo nào nhất?

A. Đạo Phật
B. Đạo Hồi
C. Đạo Nho
D. Đạo Lão

Đáp án A.

Các vua nhà Lý sùng bái đạo Phật nhất vì đạo Phật là tôn giáo thịnh đạt nhất trong xã hội thời Lý – Trần, được coi như một Quốc giáo.

Do vua, quan thời Lý nhiều người theo đạo Phật nên đã cho xây dựng chùa, đúc chuông, tô tượng, viết giáo lí nhà Phật. Chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi. Các nhà sư được triều đình tôn trọng, được tham gia vào bàn bạc các công việc quan trọng của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …