Trang chủ / Lịch sử / Thế trận nào của dân tộc ta là thế trận đánh giặc vững chắc nhất

Thế trận nào của dân tộc ta là thế trận đánh giặc vững chắc nhất

Câu hỏi: Thế trận nào của dân tộc ta là thế trận đánh giặc vững chắc nhất

A. Thế trận lòng dân
B. Thế trận về sự bố trí lực lượng quân đội
C. Thế của địa hình đánh giặc
D. Thế về chính trị, ngoại giao

Đáp án A.

Thế trận lòng dân của dân tộc ta là thế trận đánh giặc vững chắc nhất.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …