Trang chủ / Địa lý / Hiện nay sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ đang mở rộng xuống vùng

Hiện nay sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ đang mở rộng xuống vùng

Câu hỏi: Hiện nay sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ đang mở rộng xuống vùng

A. Phía Nam và ven Thái Bình Dương

B. Phía Tây Bắc và ven Thái Bình Dương

C. Ven Thái Bình Dương và ven vịnh Mê-hi-cô

D. Phía Đông Nam và ven vịnh Mê-hi-cô

Đáp án A.

Trước đây sản xuất công nghiệp Hoa Kì tập trung ở vùng Đông Bắc với các ngành truyền thống. Hiện nay sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ đang mở rộng xuống vùng phía nam và ven Thái Bình Dương với các ngành hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …