Trang chủ / Lịch sử / Một trong các tác dụng của chính sách quân điền thời nhà Đường là

Một trong các tác dụng của chính sách quân điền thời nhà Đường là

Câu hỏi: Một trong các tác dụng của chính sách quân điền thời nhà Đường là

A. hạn chế phong trào đấu tranh của nông dân

B. nông dân sẵn sàng ủng hộ nhà nước

C. nông dân có ruộng đất canh tác

D. nhà nước gắn bó với nông dân

Đáp án A.

Một trong các tác dụng của chính sách quân điền thời nhà Đường là hạn chế phong trào đấu tranh của nông dân.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …