Trang chủ / Sinh học / Hệ thần kinh của côn trùng có

Hệ thần kinh của côn trùng có

Câu hỏi: Hệ thần kinh của côn trùng có

A. Hạch đầu, hạch ngực, hạch bụng
B. Hạch đầu, hạch bụng, hạch lưng
C. Hạch đầu, hạch thân, hạch lưng
D. Hạch đầu, hạch ngực, hạch lưng

Đáp án A.

Hệ thần kinh của côn trùng có hạch đầu, hạch ngực, hạch bụng.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …