Trang chủ / GDCD / Ý kiến nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con

Ý kiến nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con

Câu hỏi: Ý kiến nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con

A. Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con

B. Cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai học tập, phát triển

C. Cha mẹ được quyền quyết định việc lựa chọn trường, chọn ngành học cho con

D. Cha mẹ cần quan tâm, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi

Đáp án A.

Ý kiến cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …