Trang chủ / Địa lý / Lực hút của Mặt Trời đối với lớp nước trên Trái Đất yếu hơn lực hút của Mặt Trăng do

Lực hút của Mặt Trời đối với lớp nước trên Trái Đất yếu hơn lực hút của Mặt Trăng do

Câu hỏi: Lực hút của Mặt Trời đối với lớp nước trên Trái Đất yếu hơn lực hút của Mặt Trăng do

A. Mặt Trăng ở gần hơn Mặt Trời
B. Mặt Trăng lớn hơn Mặt Trời
C. Mặt Trăng tối hơn Mặt Trời
D. Mặt Trăng sáng hơn Mặt Trời

Đáp án A.

Lực hút của Mặt Trời đối với lớp nước trên Trái Đất yếu hơn lực hút của Mặt Trăng do Mặt Trăng ở gần Trái Đất hơn Mặt Trời.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …