Hệ quả của hiện tượng đứt gãy là

Câu hỏi: Hệ quả của hiện tượng đứt gãy là

A. sinh ra hiện tượng biển tiến, biển thoái
B. hình thành núi lửa, động đất
C. tạo ra các hẻm vực, thung lũng
D. làm xuất hiện các dãy núi

Đáp án C. Hệ quả của hiện tượng đứt gãy là tạo ra các hẻm vực, thung lũng.

Giải thích:

Hiện tượng đứt gãy xảy ra tại những vùng đá cứng, lớp đá bị gãy, đứt ra rồi chuyển dịch ngược hướng nhau kết quả tạo ra các địa hào, địa lũy, hẻm vực, thung lũng.