Vì sao Ấn Độ được coi là một trong những trung tâm văn minh của nhân loại

Câu hỏi: Vì sao Ấn Độ được coi là một trong những trung tâm văn minh của nhân loại?

A. Văn hóa Ấn Độ được hình thành từ rất sớm

B. Ấn Độ có nền văn hóa phát triển cao, phong phú, toàn diện, ảnh hưởng ra bên ngoài trong đó có một số thành tựu vẫn được sử dụng đến ngày nay

C. Văn hóa Ấn Độ có ảnh hưởng rộng đến quá trình phát triển lịch sử và văn hóa của các dân tộc Đông Nam Á.

D. Ấn Độ là quê hương của nhiều tôn giáo

Đáp án B.

Ấn Độ được coi là một trong những trung tâm văn minh của nhân loại vì Ấn Độ có nền văn hóa phát triển cao, phong phú, toàn diện, ảnh hưởng ra bên ngoài trong đó có một số thành tựu vẫn còn được sử dụng đến ngày nay: đạo Phật, lăng Taj Mahal, chùa Ajanta, tính được chính xác số pi, tính diện tích hình vuông, chữ nhật, tam giác, đa giác…