Hằng ngày bố vẫn chở Hoàng học lớp 6 đến trường nhưng sáng nay xe bị hỏng

Câu hỏi: Hằng ngày bố vẫn chở Hoàng học lớp 6 đến trường nhưng sáng nay xe bị hỏng. Bố đã bảo Hoàng sang nhờ cô chú hàng xóm tiện đường đi làm chở Hoàng đi cùng cho kịp giờ (cô chú đi chung xe mô tô). Trong trường hợp này, Hoàng có được đi cùng xe với cô chú không?

A. Không được đi chung vì chỉ được chở thêm 01 trẻ em dưới 7 tuổi

B. Không được đi chung vì chỉ được chở tối đa một người

C. Được đi chung và không cần mũ bảo hiểm

D. Được đi chung nhưng bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm

Đáp án A.

Cô chú hàng xóm đã có hai người trên xe, theo luật chỉ được chở thêm 1 trẻ em dưới 7 tuổi, Hoàng học lớp 6 (lớn hơn 7 tuổi) nên không được đi.