Trang chủ / Lịch sử / Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại là

Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại là

Câu hỏi: Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại là?

A. Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na.

B. Ma-ha-bha-ra-ta và Pritsicat.

C. Ra-ma-ya-na và Xat-sai-a.

D. Ra-ma-ya-na và Mê-ga-đi-ta.

Đáp án A.

Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại là Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …