Em hãy nêu những chính sách cai trị của người Hồi giáo và người Mông Cổ ở Ấn Độ

Câu hỏi: Hãy nêu những chính sách cai trị của người Hồi giáo và người Mông Cổ ở Ấn Độ

Trả lời:

Những chính sách cai trị của người Hồi giáo và người Mông Cổ ở Ấn Độ:

– Các quý tộc Hồi giáo ra sức chiếm đoạt ruộng đất của người Ấn.

– Thi hành việc cấm đoán nghiệt ngã đạo Hin-đu.

– Mâu thuẫn dân tộc ngày càng trở nên sâu sắc.

* Những chính sách cai trị của người Mông Cổ (Vương triều Mô-gôn):

– Thực thi nhiều biện pháp nhằm xóa bỏ sự kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo.

– Khôi phục kinh tế và phát triển văn hoá Ấn Độ.