Trang chủ / Sinh học / Giun đũa chui được qua ống mật nhờ đặc điểm nào sau đây?

Giun đũa chui được qua ống mật nhờ đặc điểm nào sau đây?

Câu hỏi: Giun đũa chui được qua ống mật nhờ đặc điểm nào sau đây?

A. Đầu nhọn

B. Không có cơ vòng

C. Giác bám tiêu giảm

D. Cơ dọc kém phát triển

Đáp án A.

Giun đũa chui được qua ống mật nhờ đặc điểm có đầu nhọn, dẽ chọc thủng ống mật.

Có thể bạn quan tâm

Nền quốc phòng và an ninh nước ta là

Câu hỏi: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là A. Nền quốc phòng …