Trang chủ / Sinh học / Giai đoạn hoạt hóa axit amin của quá trình dịch mã diễn ra ở

Giai đoạn hoạt hóa axit amin của quá trình dịch mã diễn ra ở

Giai đoạn hoạt hóa axit amin của quá trình dịch mã diễn ra ở

 
 
 
 

Có thể bạn quan tâm

Các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

Câu hỏi: Các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều A. …