Giai đoạn hoạt hóa axit amin của quá trình dịch mã diễn ra ở

Giai đoạn hoạt hóa axit amin của quá trình dịch mã diễn ra ở