Em hiểu gì về chú bé Hồng qua đoạn trích Trong lòng mẹ

Câu hỏi: Em hiểu gì về chú bé Hồng qua đoạn trích Trong lòng mẹ

A. Là chú bé phải chịu nhiều nỗi đau mất mát

B. Là chú bé dễ xúc động, tinh tế và khá nhạy cảm

C. Là chú bé có tình yêu thương vô bờ bến dành cho mẹ của mình

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án D.

Cậu bé Hồng là chú bé bất hạnh, dễ xúc động, đồng thời cũng là cậu bé nhân hậu và yêu thương mẹ vô bờ.