Vi khuẩn là dạng sinh vật được xếp vào giới nào sau đây

Câu hỏi: Vi khuẩn là dạng sinh vật được xếp vào giới nào sau đây

A. Giới khởi sinh.
B. Giới động vật
C. Giới thực vật.
D. Giới nguyên sinh.

Đáp án A.

Vi khuẩn là sinh vật nhân sơ nên thuộc giới khởi sinh. Giới khởi sinh là những sinh vật nhỏ bé có kích thước hiển vi cấu tạo bởi các tế bào nhân sơ, là những sinh vật cổ sơ nhất xuất hiện khoảng 3,5 tỷ năm trước đây.