Em hãy chọn một lĩnh vực kinh doanh phù hợp với bản thân gia đình hoặc địa phương em

Câu hỏi: Em hãy chọn một lĩnh vực kinh doanh phù hợp với bản thân gia đình hoặc địa phương em. Vì sao lại lựa chọn lĩnh vực đó?

Trả lời:

Mẫu 1:

Lĩnh vực kinh doanh mà e cho là phù hợp nhất là sản xuất thóc gạo theo quy mô nhỏ. Bởi vì địa phương e chủ yếu trồng lúa nước. Hầu hết tất cả hộ gia đình đều có mấy mẫu ruộng lúa. Việt Nam lương thực chính là lúa. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới sau Thái Lan vì vậy lúa nước có tiềm năng xuất khẩu…

Mẫu 2:

Em chọn bán bánh xèo. Em chọn bán bánh xèo bởi vì dễ Ɩàm, nguyên liệu dễ kiếm, dễ thu lời, bán tại nhà không cần thuê nhân công. Không cần Ɩàm maketing, buôn bán nhỏ lẻ với khu vực. Người nhà trực tiếp quản lý, buôn bán, sinh lời.