Dự đoán điểm chuẩn trường Đại học Y dược Hải Phòng năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn trường Đại học Y dược Hải Phòng năm 2022

Dự đoán năm 2022, điểm chuẩn trường Đại học Y dược Hải Phòng dao động từ 25,65 – 26,35, thấp hơn năm 2021 từ 0,5 – 1 điểm.

Điểm chuẩn trường Đại học Y dược Hải Phòng năm 2021

Điểm chuẩn năm 2021 của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng dao động từ 22,35-26,9. Ngành Y Khoa (B) có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất (26,9 điểm), theo sau đó là khoa Răng hàm mặt với 26,7 điểm. Khoa Y học dự phòng có điểm chuẩn thấp nhất trường, 22,35 điểm.