Dự đoán điểm chuẩn Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn vào các ngành của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2022 sẽ giảm so với năm 2021 từ 0,5 – 1 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2021

Điểm chuẩn cao nhất ở ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP HCM cùng 27,35. So với năm 2020, mức này giảm khoảng 0,2. Ở các ngành còn lại, điểm chuẩn tăng nhẹ; riêng ngành Y tế công cộng tăng 2,35-3.