Dự đoán điểm chuẩn Trường Đại học Y dược Cần Thơ năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn Trường Đại học Y dược Cần Thơ năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn của trường Đại học Y dược Cần Thơ năm 2022 dao động từ 26,15 – 26,3 điểm (+-0,25 điểm).

Điểm chuẩn Trường Đại học Y dược Cần Thơ năm 2021

Điểm chuẩn năm 2021 của trường ĐH Y Dược Cần Thơ cao nhất là ngành Y khoa với 27 điểm.