Dự đoán điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 3 năm gần nhất

Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương năm 2020

Năm 2020, nhóm ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh của Trường ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM có điểm trúng tuyển tổ hợp A00 cao nhất là 28,15 điểm, trung bình 9,3 một môn. Kế đó, nhóm ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại trụ sở chính Hà Nội có điểm trúng tuyển 36,6, trong đó ngoại ngữ nhân đôi, trung bình 9,15 điểm một môn.

Ngoài ra, với chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, điểm chuẩn dự kiến là 28,6 (tổ hợp A00) tại Hà Nội và 28,3 tại TP HCM. Chênh lệch các tổ hợp khác so với A00 là 0,5 điểm.

Tại cơ sở Hà Nội, điểm chuẩn nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế là 28 điểm. Cơ sở Quảng Ninh lấy điểm chuẩn 20 cho tất cả tổ hợp xét tuyển.

Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương năm 2019

Năm 2019, Kinh tế và Quản trị Kinh doanh vẫn là nhóm ngành có điểm trúng tuyển cao nhất tại cả ba cơ sở của Trường ĐH Ngoại thương, nhưng điểm chuẩn thấp hơn năm 2020 từ 2 – 3 điểm.

Tại Trụ sở chính Hà Nội:

STT Mã xét tuyển Tên nhóm ngành Mã tổ hợp môn xét tuyển Điểm trúng tuyển
1 NTH01 Kinh tế;

Kinh tế quốc tế;

Luật

A00 26,20
A01 25,70
D01 25,70
D02 24,20
D03 25,70
D04 25,70
D06 25,70
D07 25,70
2 NTH02 Quản trị kinh doanh;

Kinh doanh quốc tế

A00 26,25
A01 25,75
D01 25,75
D06 25,75
D07 25,75
3 NTH03 Kế toán;

Tài chính- Ngân hàng

A00 25,75
A01 25,25
D01 25,25
D07 25,25
4 NTH04 Ngôn ngữ Anh D01 34,30
5 NTH05 Ngôn ngữ Pháp D01 33,55
D03 31,55
6 NTH06 Ngôn ngữ Trung D01 34,30
D04 32,30
7 NTH07 Ngôn ngữ Nhật D01 33,75
D06 31,75

Tại cơ sở Quảng Ninh:

STT Mã xét tuyển Tên ngành Mã tổ hợp môn xét tuyển Điểm trúng tuyển
1 NTH08 Kế toán;

Kinh doanh quốc tế

A00 17,00
A01 17,00
D01 17,00
D07 17,00

Tại Cơ sở II- TP. Hồ Chí Minh:

STT

xét tuyển

Tên ngành Mã tổ hợp môn xét tuyển Điểm trúng tuyển
1 NTS01 Kinh tế;

Quản trị kinh doanh

A00 26,40
A01 25,90
D01 25,90
D06 25,90
D07 25,90
2 NTS02 Tài chính-Ngân hàng;

Kế toán

A00 25,90
A01 25,40
D01 25,40
D07 25,40

Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương năm 2018

Năm 2018, nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế Quốc tế và Luật (NTH01), nhóm ngành Kinh doanh Quốc tế và Quản trị Kinh doanh Quốc tế (NTH02) và nhóm ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh của cơ sở TP.HCM (NTS01) có điểm trúng tuyển tổ hợp A00 cao nhất tương ứng là 24,1; 24,1 và 24,25.

Tại cơ sở Hà Nội, nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế Quốc tế và Luật và nhóm ngành Kinh doanh Quốc tế, Quản trị Kinh doanh có điểm chuẩn cao nhất là 24,1 điểm. Cơ sở Quảng Ninh lấy điểm chuẩn 17 cho tất cả tổ hợp xét tuyển.

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2021

Dựa vào đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và chia sẻ của các bạn học sinh cấp 3 sau khi thi xong trên các diễn đàn, trang mạng xã hội, có thể dự đoán rằng điểm chuẩn FTU Hà Nội 2021 sẽ dao động nhẹ quanh mức điểm năm 2020, nhưng không thấp hơn mức điểm chuẩn FTU Hà Nội năm 2018. Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương Hà Nội 2021 được cập nhật như sau:

Dưới dây là điểm chuẩn FTU Hà Nội cho các ngành của thí sinh dự thi khối A00. Các tổ hợp A01, D01, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm.

  • Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế: Đang cập nhật
  • Ngành Luật: Đang cập nhật
  • Nhóm ngành Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Quản trị khách sạn: Đang cập nhật
  • Nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng và Kế toán: Đang cập nhật

Điểm chuẩn các ngành ngôn ngữ với thí sinh thi khối D01 (môn ngoại ngữ nhân đôi):

  • Ngành Ngôn ngữ Anh: Đang cập nhật
  • Ngành Ngôn ngữ Pháp: Đang cập nhật
  • Ngành Ngôn ngữ Trung: Đang cập nhật
  • Ngành Ngôn ngữ Nhật: Đang cập nhật

Điểm sàn xét tuyển Đại học Ngoại thương năm 2021

Mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Đại học Ngoại thương là 20 và 23,8 ở tuỳ từng cơ sở. Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.