Dự đoán điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2021 theo phương thức xét tuyển kết hợp

Ngày 30/7, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã công bố điểm xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2021. Điểm trúng tuyển vào các ngành của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân theo phương thức kết hợp năm 2021 như sau:

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020 dao động từ 24,5-35,6. Trong những ngành lấy thang điểm 30, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng cao nhất với 28, các ngành còn lại đa số ở mức 26-37 điểm.

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021 theo ngành học

Hiện tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chưa công bố điểm chuẩn chính thức năm 2021. Nhưng dựa vào độ khó của đề thi và điểm chuẩn các năm 2018, 2019 và 2020 có thể dự đoán điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021 như sau.