Học phí trường Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2021 là bao nhiêu?

Học phí trường Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2020-2021

Học phí Đại học Công nghiệp TP.HCM năm học 2020-2021 áp dụng cho chương trình học đại trà từ 17.2 triệu đồng – 18.2 triệu đồng/năm, Khối Kinh tế là 1.716.000VNĐ/tháng (tương đương 520.000VNĐ/tín chỉ), Khối Công nghệ là 1.820.000VNĐ/tháng (tương đương 520.000VNĐ/tín chỉ). Riêng học phí đối với chương trình chất lượng cao khoảng: 28.000.000VNĐ/năm.

Đối với cơ sở TP.HCM

  • Chương trình đại trà: 17.160.000VNĐ-18.200.000VNĐ/năm
  • Khối Kinh tế: 1.716.000VNĐ/tháng, 520.000VNĐ/tín chỉ
  • Khối Công nghệ: 1.820.000VNĐ/tháng, 520.000VNĐ/tín chỉ
  • Chương trình chất lượng cao: 28.000.000VNĐ/năm
  • Khối Kinh tế: 830.000VNĐ/tín chỉ
  • Khối Công nghệ: 790.000VNĐ/tín chỉ

Đối với phân hiệu Quảng Ngãi và cơ sở Thanh Hóa

  • Khối Kinh tế: 810.000VNĐ/tháng, 245.000VNĐ/tín chỉ
  • Khối Công nghệ: 960.000VNĐ/tháng, 275.000VNĐ/tín chỉ

Mức thu học phí của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) năm học 2020-2021 như sau:

Học phí trường Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2019-2020

– Hệ Đại học:

Khối Kinh tế: 550.000 đồng/ tín chỉ, tương đương với 1.825.000 đồng/ tháng

Khối Công nghệ: 550.000 đồng/ tín chỉ, tương đương với 1.925.000 đồng/ tháng

– Đại học Chất lượng cao:

Khối Kinh tế: 850.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 2.805.000 đồng/ tháng

Khối Công nghệ: 850.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 2.975.000 đồng/ tháng

– Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp:

Khối Kinh tế: 300.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 960.000 đồng/ tháng

Khối Công nghệ: 350.000 đồng/ tín, tương đương 1.120.000 đồng/ tháng

– Đại học liên thông, văn bằng 2 vừa học vừa làm: 660.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 1.980.000 đồng/ tháng

– Cao đẳng liên thông: 300.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 960.000 đồng/ tháng

Học phí trường Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2018-2019

Học phí đại học Công nghiệp TP. HCM 2018 – 2019 HUI – Hệ Đại học:

– Khối ngành Kinh tế : 26.000.000 đồng/năm.

– Khối ngành Công nghệ : 30.000.000 đồng/năm.

– Đại học vừa làm vừa học, Đại học liên thông – Khối ngành Kinh tế : 12.000.000 đồng/năm.

– Đại học vừa làm vừa học, Đại học liên thông – Khối ngành Công nghệ : 14.400.000 đồng/năm.

Học phí đại học Công nghiệp TP. HCM 2018 – 2019 HUI – Hệ Cao đẳng:

– Khối ngành Kinh tế : 8.000.000 đồng/năm.

– Khối ngành Công nghệ : 9.600.000 đồng/năm.

Năm 2021, thời điểm này UIH chưa công bố mức học phí năm học 2021-2022 nhưng theo dõi quá trình tăng học phí của trường này trong Quyết định ban hành mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2020-2021 cho thấy có sự tăng học phí vào năm tiếp theo, nhưng không đáng kể (dưới 10%).