Trang chủ / Đại học / Học phí trường Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2021 là bao nhiêu?

Học phí trường Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2021 là bao nhiêu?

Học phí trường Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2020-2021

Học phí Đại học Công nghiệp TP.HCM năm học 2020-2021 áp dụng cho chương trình học đại trà từ 17.2 triệu đồng – 18.2 triệu đồng/năm, Khối Kinh tế là 1.716.000VNĐ/tháng (tương đương 520.000VNĐ/tín chỉ), Khối Công nghệ là 1.820.000VNĐ/tháng (tương đương 520.000VNĐ/tín chỉ). Riêng học phí đối với chương trình chất lượng cao khoảng: 28.000.000VNĐ/năm.

Đối với cơ sở TP.HCM

  • Chương trình đại trà: 17.160.000VNĐ-18.200.000VNĐ/năm
  • Khối Kinh tế: 1.716.000VNĐ/tháng, 520.000VNĐ/tín chỉ
  • Khối Công nghệ: 1.820.000VNĐ/tháng, 520.000VNĐ/tín chỉ
  • Chương trình chất lượng cao: 28.000.000VNĐ/năm
  • Khối Kinh tế: 830.000VNĐ/tín chỉ
  • Khối Công nghệ: 790.000VNĐ/tín chỉ

Đối với phân hiệu Quảng Ngãi và cơ sở Thanh Hóa

  • Khối Kinh tế: 810.000VNĐ/tháng, 245.000VNĐ/tín chỉ
  • Khối Công nghệ: 960.000VNĐ/tháng, 275.000VNĐ/tín chỉ

Mức thu học phí của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) năm học 2020-2021 như sau:

Học phí trường Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2019-2020

– Hệ Đại học:

Khối Kinh tế: 550.000 đồng/ tín chỉ, tương đương với 1.825.000 đồng/ tháng

Khối Công nghệ: 550.000 đồng/ tín chỉ, tương đương với 1.925.000 đồng/ tháng

– Đại học Chất lượng cao:

Khối Kinh tế: 850.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 2.805.000 đồng/ tháng

Khối Công nghệ: 850.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 2.975.000 đồng/ tháng

– Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp:

Khối Kinh tế: 300.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 960.000 đồng/ tháng

Khối Công nghệ: 350.000 đồng/ tín, tương đương 1.120.000 đồng/ tháng

– Đại học liên thông, văn bằng 2 vừa học vừa làm: 660.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 1.980.000 đồng/ tháng

– Cao đẳng liên thông: 300.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 960.000 đồng/ tháng

Học phí trường Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2018-2019

Học phí đại học Công nghiệp TP. HCM 2018 – 2019 HUI – Hệ Đại học:

– Khối ngành Kinh tế : 26.000.000 đồng/năm.

– Khối ngành Công nghệ : 30.000.000 đồng/năm.

– Đại học vừa làm vừa học, Đại học liên thông – Khối ngành Kinh tế : 12.000.000 đồng/năm.

– Đại học vừa làm vừa học, Đại học liên thông – Khối ngành Công nghệ : 14.400.000 đồng/năm.

Học phí đại học Công nghiệp TP. HCM 2018 – 2019 HUI – Hệ Cao đẳng:

– Khối ngành Kinh tế : 8.000.000 đồng/năm.

– Khối ngành Công nghệ : 9.600.000 đồng/năm.

Năm 2021, thời điểm này UIH chưa công bố mức học phí năm học 2021-2022 nhưng theo dõi quá trình tăng học phí của trường này trong Quyết định ban hành mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2020-2021 cho thấy có sự tăng học phí vào năm tiếp theo, nhưng không đáng kể (dưới 10%).