Học phí Đại học Ngoại Thương năm 2023-2024

Học phí Đại học Ngoại Thương năm 2023-2024

Học phí Đại học Ngoại Thương năm học 2023-2024 chưa được công bố nhưng dự kiến học phí của các chương trình được điều chỉnh không quá 10%/năm so với năm trước đó.

 • Học phí dự kiến năm học 2023-2024 đối với chương trình đại trà: 24.2 triệu đồng/năm.
 • Học phí chương trình Chất lượng cao dự kiến là 46.2 triệu đồng/năm.
 • Học phí chương trình tiên tiến dự kiến là 71.5 triệu đồng/năm.
 • Học phí dự kiến của các chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế: 44 triệu đồng/năm.
 • Học phí dự kiến của chương trình Quản trị khách sạn, Marketing số, Kinh doanh số dự kiến là 66 triệu đồng/năm.

Học phí Đại học Ngoại Thương năm 2022-2023

 • Học phí dự kiến năm học 2022-2023 đối với chương trình đại trà: 22 triệu đồng/năm.
 • Học phí chương trình Chất lượng cao dự kiến là 42 triệu đồng/năm.
 • Học phí chương trình tiên tiến dự kiến là 65 triệu đồng/năm.
 • Học phí của các chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế: Chương trình Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế, Chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản, Chương trình Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, Chương trình CLC Luật kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp, chương trình Truyền thông Marketing tích hợp dự kiến khoảng 40 triệu đồng/năm. Học phí của chương trình Quản trị khách sạn, Marketing số, Kinh doanh số dự kiến là 60 triệu đồng/năm.

Dự kiến học phí của các chương trình được điều chỉnh hàng năm không quá 10%/năm.

Nhìn chung mức học phí trên là khá cao so với mặt bằng chung của các trường đại học nhưng đi đôi là chất lượng giảng dạy và hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật của trường rất tốt. Do đó phụ huynh học sinh có thể cân nhắc khi lựa chọn theo học.

Học phí 1 tín chỉ Đại học Ngoại Thương năm 2021

Mức học phí của 1 tín chỉ ở trường Đại học Ngoại thương năm học 2020-2021 được phân loại theo các chương trình học như sau:

 • Chương trình Tiêu chuẩn: khoảng 475.000 đồng/tín chỉ
 • Chương trình Chất lượng cao: khoảng 1.000.000 đồng/tín chỉ
 • Chương trình Tiên tiến: khoảng 2.000.000 đồng/tín chỉ

Học phí Đại học Ngoại Thương năm 2021 tại trụ sở chính Hà Nội và cơ sở 2 TP. Hồ Chí Minh

Học phí năm học 2020-2021 đối với chương trình đại trà là 18,5 triệu đồng/năm.

Học phí chương trình đào tạo hệ Chất lượng cao, chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến của Nhật Bản, chương trình Kế toán – kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, chương trình chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế là 40 triệu đồng/năm.

Học phí chương trình đào tạo hệ Tiên tiến là 60 triệu đồng/năm.

Học phí Đại học Ngoại Thương cơ sở Quảng Ninh năm 2021

Học phí năm học 2020-2021 tại cơ sở Quảng Ninh đối với chương trình đại trà là 18,5 triệu đồng/năm. Dự kiến học phí được điều chỉnh hàng năm không quá 10%/năm. Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh và có 3 năm học THPT tại Quảng Ninh được hỗ trợ 30% học phí cho toàn khóa học.