Dòng nào sau đây nêu nhận xét chính xác nhất về thể loại truyền thuyết

Câu hỏi: Dòng nào sau đây nêu nhận xét chính xác nhất về thể loại truyền thuyết

A. Những câu chuyện lịch sử từ xa xưa kể lại

B. Những câu chuyện lịch sử tồn tại trong dân gian

C. Những câu chuyện lịch sử có sử dụng yếu tố thần kì

D. Những câu chuyện huyền thoại có cốt lõi của lịch sử

Đáp án D.

Truyền thuyết là tác phẩm tự sự dân gian kể về sự kiện, nhân vật lịch sử, thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo. Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử được kể. Những câu chuyện huyền thoại có cốt lõi của lịch sử là câu nhận xét chính xác nhất về thể loại truyền thuyết.