Đông Nam Á có vị trí địa lý rất quan trọng vì khu vực này

Câu hỏi: Đông Nam Á có vị trí địa lý rất quan trọng vì khu vực này

A. đang thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa
B. khu vực này tập trung rất nhiều loại khoáng sản
C. là nơi đông dân nhất thế giới, nhiều thành phần dân tộc
D. tiếp giáp giữa hai đại dương, vị trí cầu nối hai lục địa

Đáp án D.

Khu vực Đông Nam Á là nơi tiếp giáp giữa hai đại dương Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, vị trí cầu nối hai châu lục (châu Á và châu Đại Dương) và là nơi các cường quốc thường cạnh tranh ảnh hưởng -> Vì vậy Đông Nam Á có vị trí địa – chính trị rất quan trọng.