Trang chủ / Tin học / Đơn vị cơ bản đo lượng thông tin

Đơn vị cơ bản đo lượng thông tin

Câu hỏi: Đơn vị cơ bản đo lượng thông tin trong máy tính là

A. Byte
B. KB
C. GB
D. Bit

Đáp án D.

Giải thích:

Bit là đơn vị cơ bản dùng để đo lượng thông tin trong máy tính, tính dung lượng của bộ nhớ như: ổ cứng, USB, thẻ nhớ, RAM… Bit là thuật ngữ chỉ phần nhỏ nhất của bộ nhớ máy tính có thể lưu trữ một trong hai trạng thái thông tin là 0 hoặc 1 (có thể hiểu là trạng thái bật hoặc tắt của bóng bán dẫn trong máy tính).

Có thể bạn quan tâm

Đang sử dụng máy tính bị mất nguồn điện

Câu hỏi: Đang sử dụng máy tính bị mất nguồn điện A. Thông tin trong …