Đơn vị cơ bản đo lượng thông tin

Câu hỏi: Đơn vị cơ bản đo lượng thông tin trong máy tính là

A. Byte
B. KB
C. GB
D. Bit

Đáp án D.

Giải thích:

Bit là đơn vị cơ bản dùng để đo lượng thông tin trong máy tính, tính dung lượng của bộ nhớ như: ổ cứng, USB, thẻ nhớ, RAM… Bit là thuật ngữ chỉ phần nhỏ nhất của bộ nhớ máy tính có thể lưu trữ một trong hai trạng thái thông tin là 0 hoặc 1 (có thể hiểu là trạng thái bật hoặc tắt của bóng bán dẫn trong máy tính).