Điểm sàn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2021

Điểm sàn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2021

Điểm sàn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2021 dao động từ 15-18 điểm tùy theo ngành. Các ngành có điểm sàn cao nhất là Quản trị kinh doanh, Marketing và Kinh doanh quốc tế với 18 điểm. 15 ngành còn lại đều có điểm sàn là 15 điểm.

Cụ thể, điểm sàn các ngành của các Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2021 như sau:

Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2021

Mã ngành  Tên Ngành  Điểm Chuẩn
7310101 Kinh tế 25,00
7310107 Thống kê kinh tế 23,50
7310205 Quản lý nhà nước 23,50
7340101 Quản trị kinh doanh 26,50
7340115 Marketing 27,25
7340120 Kinh doanh quốc tế 27,50
7340121 Kinh doanh thương mại 26,00
7340122 Thương mại điện tử 26,25
7340201 Tài chính ngân hàng 25,25
7340301 Kế toán 24,75
7340302 Kiểm toán 24,75
7340404 Quản trị nhân lực 26,50
7340405 Hệ thống thông tin quản lý 23,50
7340420 Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh 24,00
7380101 Luật học 24,00
7380107 Luật kinh tế 25,75
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 24,75
7810201 Quản trị khách sạn 25,50

Điểm chuẩn xét điểm thi đánh giá năng lực 2021

Mã Ngành Tên Ngành Điểm Chuẩn 
7310101 Kinh tế 798
7310107 Thống kê kinh tế 742
7310205 Quản lý nhà nước 737
7340101 Quản trị kinh doanh 849
7340115 Marketing 886
7340120 Kinh doanh quốc tế 923
7340121 Kinh doanh thương mại 880
7340122 Thương mại điện tử 894
7340201 Tài chính ngân hàng 851
7340301 Kế toán 800
7340302 Kiểm toán 814
7340404 Quản trị nhân lực 845
7340405 Hệ thống thông tin quản lý 801
7340420 Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh 843
7380101 Luật học 757
7380107 Luật kinh tế 845
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 800
7810201 Quản trị khách sạn 809