Tag: đại học kinh tế đà nẵng

Điểm sàn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2021
Điểm chuẩn

Điểm sàn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2021

Điểm sàn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2021 Điểm sàn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2021 dao động từ 15-18 điểm tùy theo ngành. Các ngành có điểm sàn cao nhất là Quản trị kinh doanh, Marketing và Kinh doanh quốc tế với 18 điểm. 15 ngành còn lại đều có điểm sàn là 15 điểm. Cụ thể, điểm sàn các ngành của các Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2021 như sau: Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2021 Mã ngành  Tên Ngành  Điểm Chuẩn 7310101 Kinh tế 25,00 7310107 Thống kê kinh tế 23,50 7310205 Quản lý nhà nước 23,50 7340101 Quản trị kinh doanh 26,50 7340115 Marketing 27,25 7340120 Kinh doanh quốc tế 27,50 7340121 Kinh doanh thương mại 26,00 7340122 Thương mại điện tử 26,25 7340201 Tài chính ngân hàng 25,25 7340301 Kế t...